Posts tagged живот

10 милиарда комари не може да грешат – Дари кръв!

“Процентът на хората даряващи кръв безвъзмездно е нищожен в сравнение с този на кръводарителите с определен от тях реципиент.” Това ми каза служителката в кръвния център в Пловдив.

Read More

Бой, Еб*не и Српска Музика

Три неща са неизменна част от българската действителност. Всъщност повече от всички други реалности. Т.е ако има нещо, което да е типично българско и родно, това са боя, еб*нето и српската музика. Така е от времето на Тато, така ще бъде и по времето на поредния български спасител.

Read More