Posts tagged кръводаряване

10 милиарда комари не може да грешат – Дари кръв!

“Процентът на хората даряващи кръв безвъзмездно е нищожен в сравнение с този на кръводарителите с определен от тях реципиент.” Това ми каза служителката в кръвния център в Пловдив.

Read More