Posts tagged Ректората

Къде, по дяволите, са всички?

Къде отиде тази солидарност, която видях в началото на юли? Къде отидоха всичките тези от Ректората до Плиска? Къде е балерината сега? Къде са пианистите? Къде са барабанистите? Къде са увереността, вярата и волята? Нима си отидоха безвъзвратно у много? И останах малцина…

Read More