Posts tagged речник

Хомосексуалист, хетеросексуалист и бисексуалист влизат в един бар…

Според вас колко грешки са направени в заглавието? Ако следваме логиката, че хомосексуалист е истинска дума, тогава хетеросексуалист и бисексуалист също трябва да съществуват.

Read More