Posts tagged седянка

История от седянката

Беше привечер и както всеки ден жените от околните къщи се бяха събрали под върбата пред къщата Кула Данкина. Тези, който бяха дошли по-рано, бяха заели места на зелената пейка, а закъснелите си носеха от ония малки столчета, на които навремето невръстните им тогава деца са седели. Повечето чакаха козарят да върне стадото в селото, че да издоят козите и след това да вечерят пред телевизора. Другите бяха там просто по навик.

Read More